Pravidla Lodní ligy

Pozor ZMĚNA! Ve finále se počítají pouze 3 nejlepší výsledky každého týmu. To znamená, že pokud se jednoho závodu nemůžete účastnit, vůbec nic se neděje a klidně můžete vyhrát. Pokud se účastníte všech závodů, váš nejhorší výsledek se nepočítá. Více informací v sekci "Bodování celé soutěže".

Startovné

Startovné je 5 000 Kč za tým - ano, na celý seriál závodů! :) Startovné se platí převodem na účet do 10 pracovních dní od podání přihlášky. Instrukce k zaplacení startovného najdete na stránce týmy po registraci vašeho týmu. Přihlášky posílejte nejpozději do 30.4.2017!

Podmínkou ČRS pro souhlas s pořádáním Lodní ligy je, že každý účastník závodu musí být registrovaný závodník ČRS (obor PŘ - Přívlač) a mít platnou známku sportovce pro rok 2017. Náhradníci kteří se závodů pravděpodobně nebudou účastnit známku mít nemusí, pokud by se ale nějakého kola účastnili, jsou také povinni si ji zařídit. Vytvoření průkazu je zdarma, známka sportovce stojí 200 Kč na rok. Vše vyřídíte online na této stránce ČRS, stačí vyplnit formulář, známku zaplatíte převodem na účet nebo dobírkou. Průkaz se známkou nebo novou známku vám následně ČRS zašle poštou.
V případě dotazů na průkazy a známky sportovce kontaktuje Františka Čáhu.

Tým

Tým se skládá z maximálně 6 členů - 2 hlavních závodníků a maximálně 4 náhradníků. Hlavní závodník může být členem pouze jednoho týmu. Náhradník nesmí být veden jako hlavní závodník v žádném týmu a může být náhradníkem maximálně u 2 různých týmů.

V závodě chytají vždy pouze 2 závodníci daného týmu, kteří jsou uvedeni na soupisce týmu jako hlavní závodník nebo náhradník. Jména závodníků jsou nahlášena při losování čísel pro každý závod. Loď se závodu nemůže účastnit, pokud na ní nejsou 2 závodníci z daného týmu. Soupiska týmu se vytváří při registraci, ale je možné jí online upravovat. Poslední možné změny soupisky jsou 7 dní před prvním závodem v roce, další změny v aktuálním roce nejsou možné.

Rozhodčí

Pořadatelé na každý závod zajistí minimálně jednoho rozhodčího. Rozhodčí budou provádět kontrolu fotografií a zápis času příjezdu jednotlivých týmů. Rozhodčí budou také provádět kontrolu závodníků na vodě během závodu (bude mít vlastní loď). V případě podezření nějakého týmu z podvádění má oprávnění provést kontrolu lodi včetně všech úložných prostorů lodi, lovného místa lodi a povolenek. Pokud nějaký tým odmítne kontrolu, je v daném závodu automaticky diskvalifikován.

Žebříček závodníků

Každý závodník zapisuje své největší ryby od každého druhu do bodovacího listu a zároveň je nahrává i na server. Z těchto největších ryb se automaticky vybere největší ryba od každého druhu a použije se pro celkový součet bodů za závod. Zároveň se vytváří žebříček jednotlivých závodníků, kde se počítají pouze ryby které chytili oni. Např: První závodník chytí štiku 80 cm a zapíše jí. Druhý závodník potom chytí štiku 70 cm, tak si jí zapíše také, protože ještě žádnou štiku v závodě nechytil, nebo je větší než jeho předchozí štika. Největší štika týmu zůstává 80 cm chycená prvním závodníkem, ale druhý závodník má také body do žebříčku.

Lodě a motory

Velikost lodí není nijak omezena. Výkon motorů není nijak omezován. Maximální rychlost plavby není nijak omezena. :) Všechny lodě se ale musí předem seznámit s pravidly lodního provozu na dané vodě, kde se bude konat závod a tyto pravidla dodržovat. Pravidla lodního provozu pro danou vodu budu součástí propozic závodu. Pokud máte silnější motor než 5 HP, musíte mít kapitánské zkoušky a zaregistrovanou loď u státní plavební správy. Všechny věci ohledně kapitánských zkoušek naleznete zde. Pro většinu lodí doporučujeme udělat zkoušky na M20 + C (otázky M a otázky C), po naučení teorie si můžete vyzkoušet testy, stejné jako děláte u reálné zkoušky.

Trénink na závodním úseku

Závody se budou konat v sobotu. V závodním úseku je zakázáno trénovat v pondělí, úterý, středu a čtvrtek před závodem. V pátek je oficiální trénink závodu, kterého se mohou účastnit všichni účastníci závodu.

Průběh závodů

Závody budou 1 denní - v sobotu, závod vám zabere celý den. Závod bude mít 4 kola = 4 závody = 4 soboty plné závodění

Harmonogram závodu

Poslední kolo se bude konat někde kde bude možné přespat. Po skončení závodu bude slavnostní vyhlášení celkových výsledků a závěrečný raut a afterparty! :D

Druhy lovených ryb a bodování

Od každého rybího druhu se počítá pouze jedna nejdelší ryba - platí u hlavních i bonusových druhů!

Minimální délka bodovaných ryb je 20 cm - platí u hlavních i bonusových druhů!

Zaokrouhlování při měření ryb

Jako délka ryby se počítá nejvyšší dosažený centimetr na metru. Pokud ryba dosahuje přesně na označení čísla, počítá se toto číslo.

Příklady - štika:

91,3 cm = 91
92,8 cm = 92
94,0 cm = 94

Hlavní druhy ryb

U hlavní druhů ryb se započítává celá délka ryby (zaokrouhlená podle "Zaokrouhlování při měření ryb").

Bonusové druhy ryb

U bonusových druhů ryb se započítává celá délka ryby (zaokrouhlená podle "Zaokrouhlování při měření ryb") vydělená 2. Tímto chceme omezit vliv "náhodných" ryb, ale zároveň dát závodníkům možnost zkoušet chytat jiné ryby, pokud nebudou brát hlavní druhy ryb.

Ostatní druhy ryb

Druhy ryb které nejsou mezi hlavními druhy ani v seznamu bonusových druhů ryb se nebodují (např. kapr, cejn)!

Výpočet bodů

Zaokrouhlená délka ryby se umocní na druhou. Tím se zvýhodňují větší ryby.

Příklad - štika (hlavní druh ryb):

62,3 cm = 62 (zaokrouhlení podle pravidel "Zaokrouhlování při měření ryb")
62 * 62 = 3844 (umocnění na druhou)
3844 bodů (matematické zaokrouhlení na celá čísla)

Příklad - sumec (bonusový druh ryb):

161,7 cm = 161 (zaokrouhlení podle pravidel "Zaokrouhlování při měření ryb")
161 / 2 = 80,5 (délka bonusových druhů ryb se dělí 2)
80,5 * 80,5 = 6480,25 (umocnění na druhou)
6480 bodů (matematické zaokrouhlení na celá čísla)

Příklad - jelec tloušť (bonusový druh ryb):

20,0 cm = 20 (zaokrouhlení podle pravidel "Zaokrouhlování při měření ryb")
20 / 2 = 10 (délka bonusových druhů ryb se dělí 2)
10 * 10 = 100 (umocnění na druhou)
100 bodů (matematické zaokrouhlení na celá čísla)

Zadávání údajů a počítání bodů

Nemusíte se bát žádného počítání, vždy budete zadávat pouze celou zaokrouhlenou délku ryby (i u bonusových druhů) a vybírat o jaký druh se jedná. Vše se automaticky spočítá na webovém serveru. :)

Povolené způsoby lovu

Při lovu se smí používat pouze jeden prut, který závodník drží v ruce. Počet připravených prutů není omezen. Pohyb nástrahy ve vodě se provádí navíjením vlasce do navijáku, pohybem prutu, využitím pohybu vody nebo kombinací těchto způsobů. Trolling (hlubinná přívlač) je zakázán.

Povolené nástrahy

Jsou povoleny pouze umělé vláčecí nástrahy. Při lovu je povolena pouze jedna nástraha opatřená háčky. Povolené nástrahy musí být osazeny originálními jedno, dvoj či trojháčky. Jednotlivé nástrahy mohou být opatřeny maximálně dvěma kusy jednoháčků, dvojháčků, trojháčků nebo jejich kombinací. Toto neplatí u woblerů, u kterých počet háčků je dán výrobcem. Pokud jsou nástrahy zkombinovány do tandemu, může být háčky opatřena pouze jedna z nástrah. Pokud jsou před nástrahou použita různá dráždidla, nesmí být tato dráždidla opatřena háčky. Na nástrahy nebo dráždidla se mohou aplikovat různé chuťové stimulátory.

Vzdálenost lovících a projíždějících lodí:

Minimálně 50 metrů - zakotvená loď se objíždí volným prostorem. Pokud je úsek postavením lodí „neprůjezdný", může loď projet mezi nimi se snížením rychlosti průjezdu a maximální ohleduplností k chytajícím závodníkům.

Lovný úsek lodi:

Okruh padesáti metrů okolo zakotvené lodi - do tohoto úseku nesmí další tým vjíždět. Okruh 25 metrů okolo zakotvené lodi – do tohoto úseku nesmí další tým nahazovat. Závodník nesmí svým hlučným chováním rušit lovné místo soupeře či omezovat možnosti nahazování soupeře (křížení vlasců), který byl na místě zakotven dřív. Je povoleno nahazovat jakkoliv daleko do prostoru neobsazeném žádnou z lodí. Pokud loď driftuje, musí respektovat lovný úsek ostatních zakotvených lodí.

Zakázané způsoby lovu

Je zakázáno vnadění. Je zakázáno úmyslné podsekávání ryb.

Zacházení s rybami

Háčky s protihrotem nejsou zakázané, ale doporučujeme používat háčky bez protihrotů. Ryby se podebírají mokrým podběrákem, případně mokrou rukou. Zakázané je používání vylovovacích kleští. K rybám je potřeba se chovat s co nejvyšší opatrností, pokládat je pouze do mokrého měřícího korýtka, pod korýtkem je vhodné mít navlhčenou podložku na ryby. Ryba musí být po změření a vyfotografování co nejšetrněji puštěna zpět na místo kde byla ulovena.

Uznávání úlovků a ochrana proti podvodům

Aby v závodě nebylo možné podvádět, budou se ryby uznávat pouze tímto způsobem:

První si každý tým vylosuje číslo. Po vylosování čísla dostane tým příslušné identifikační štítky s čísly a měrné korýtko. Identifikační štítky budou pro každý závod unikátní a nikdy nebudou použity znovu. Jeden štítek bude přiložený k metru tak, aby byl vidět na fotografii při měření ryby. Další budou mít oba závodníci na oblečení jako visačku - která bude vidět na fotografii s úlovkem. Vylosovaným číslem bude také označena loď týmu.

Po ulovení ryby, která bude od daného druhu první nebo větší než ta původní jí závodník změří. Měření ryby je potřeba vyfotit, fotografie bude sloužit jako důkaz o ulovení ryby. Ryba je položena hlavou přesně na hranici 0 na metru.
Pro každou rybu budou 2 fotografie:

V případě, že nebude možné z fotografií přečíst délku ryby, nebo nebudou na fotografiích vidět unikátní štítky pro daný závod ryba nebude uznána!

Fotografie musí mít rozlišení minimálně 2000px na své delší straně, a být ve formátu JPEG (JPG) nebo PNG. Fotografie musí být po skončení závodu předány rozhodčímu v jednom z formátů: nahrány online prostřednictvím webové aplikace, předány na SD kartě nebo MicroSD kartě. Případně pokud budou vyfoceny na mobilním telefonu, je potřeba si vzít s sebou kabel na připojení k počítači (USB), k získání fotek nesmí být zapotřebí žádný speciální software. Jakékoliv jiné formáty a přenosy dat je potřeba předem domluvit s organizátory.

Kontrola fotografií

Po skončení závodu provádí organizátor kontrolu fotografií. Fotografie kontroluje vždy jeden rozhodčí závodu + jeden ze 3 vylosovaných rozhodčí z řady závodníků (losuje se ráno před zahájením závodu). Fotografie se budou kontrolovat na více počítačích najednou (podle počtu závodících týmů, aby bylo rychlejší vyhlášení výsledků). Pokud jsou pochybnosti o nějakém úlovku, rozhoduje o tom jeden z rozhodčích závodu a všichni 3 rozhodčí z řady závodníků.

Bodování jednotlivých závodů

V každém kole se budou sčítat body za ulovené ryby, které se počítají do bodování - například: štika 90 cm (8100 bodů) + candát 70 cm (4900 bodů) + okoun 30 cm (900 bodů) + bonusové ryby sumec 85 cm (1806 bodů) a jelec jesen 40 cm (400 bodů). Celkem 16106 bodů. Tým s nejvyšším počtem bodů vyhrává. Při stejném počtu bodů vyhrává tým se všemi nebo více ulovenými hlavními druhy ryb. V případně rovnosti se posuzuje největší ryba (největší počet bodů za rybu), v případě rovnosti ryb postupně druhá největší ryba, případně třetí největší ryba. Pokud by ani to nerozhodlo, počítá se největší štika, candát, bolen, okoun (v tomto pořadí).

Tým z každého závodu získává umístění - pokud skončíte první, máte umístění 1, pokud 10., máte umístění 10. Pokud v závodu loď nechytne žádnou bodovanou rybu, získá umístění za posledním týmem který něco chytil + ½ počtu lodí které nic nechytli. Např. je 30 lodí, 10 lodí nic nechytlo, tak lodě které nich nechytili získávají umístění 25. Pokud se některý tým / týmy nezúčastní závodu, případně budou diskvalifikováni, získávají automaticky umístění rovné počtu týmů v závodu (například umístění 39 pokud bude v tomto kole závodit 39 týmů).

Bodování celé soutěže

Do výsledného bodování celého ročníku závodu se sčítají umístění z jednotlivých kol. Počítají se pouze 3 nejlepší výsledky týmu! Pokud jsou 3. a 4. výsledek týmu stejný, počítá se kolo ve kterém má tým více bodů za ryby. Vyhrává tým s nejnižším součtem umístění ze 3 nejlepších kol. Například pokud jste byli 1., 10., 5. a 30., tak máte součet umístění 16.

Pokud mají týmy stejný součet umístění ze 3 nejlepších kol, vyhrává tým s nejvyšším součtem bodů ze svých 3 nejlepších kol (součet bodů za ryby ze 3 nejlepších kol dohromady). V případně rovnosti bodů vítězí tým s největší rybou ze všech závodů (největším počtem bodů za 1 rybu), v případě rovnosti rozhoduje 2. největší ryba (počet bodů), případně 3. největší ryba (počet bodů). V případě rovnosti 3 největších ryb se počítá největší štika, candát, bolen, okoun (ze všech závodů, v tomto pořadí).

Předčasné ukončení závodu

V případě nepřízně počasí či jiného nebezpečí si pořadatel vyhrazuje právo ukončit závod. Do výsledků se započítávají ryby ulovené do tohoto času. Určující bude čas pořízení fotografie získaný z metadat fotografie, nebo času nahrání fotografie do webové aplikace.

Porucha lodi

Pokud se vám například rozbil motor a nemůžete dojet na místo startu a nechcete přijít o body - je potřeba minimálně 60 minut před koncem závodu kontaktovat pořadatele. Nahlásíte všechny vaše ulovené ryby a domluvíte se na odtahu lodi, případně jiném řešení problému. Po kontaktování pořadatele se týmu započítávají pouze ryby které nahlásili, není možné dál pokračovat v lovu. Body za pozdní návrat vám nebudou odečteny. Zneužití této možnosti se trestá diskvalifikací týmu.

Porušení pravidel

Každý je povinen se před závodem seznámit se všemi pravidly a řídit se jimi, neznalost pravidel neomlouvá.

Návrat na místo startu po časovém limitu závodu

1 - 9 minut = za každou minutu - 10 bodů z celkového počtu bodů (5 minut = - 50 bodů)
10 - 19 minut = za každou minutu - 20 bodů z celkového počtu bodů (15 minut = -300 bodů)
20 - 29 minut = za každou minutu - 30 bodů z celkového počtu bodů (25 minut = -750 bodů)
30 minut a více = diskvalifikace v závodu

Chytání v zakázané zóně, použití vylovacích kleští, nedovolné nástrahy

Pokud to bude prokázáno (fotografie, video), případně spatřeno rozhodčím / pořadatelem / plavební správou = diskvalifikace v závodu.

Nedodržování plavebních předpisů dané vody

Pokud to bude prokázáno (fotografie, video), případně spatřeno rozhočím / pořadatelem / plavební správou = diskvalifikace v závodu.

Podvádění v závodu

Diskvalifikace v závodu, v případě podvodů s rybami, předávání ryb mezi jednotlivými loděmi, chytání na organické nástrahy - vyloučení týmu ze soutěže.

Diskvalifikace týmu

V případě závažných provinění nebo příjezdu déle než 30 minut po limitu. Tým v závodu automaticky získává umístění za posledním týmem (například umístění 39 pokud bude v tomto kole závodit 38 týmů).

Vyloučení z týmu ze soutěže

V případně podvodů s rybami, předávání ryb mezi jednotlivými loděmi, … Vyloučení z celé soutěže, zákaz chytání v Lodní lize pro všechny členy týmu (včetně náhradníků) na 5 let.

Odstoupení týmu ze soutěže

Tým může odstoupit ze soutěže nejpozději 30 dní před prvním závodem v roce. Po tomto datu tým odstoupit může také, ale nebude mu vráceno startovné.

Změny pravidel

Vyhrazujeme si právo na úpravy pravidel, poslední úpravy pravidel mohou být provedeny nejpozději 30 dní před začátkem prvního kola Lodní ligy. Po tomto termínu jsou změny pravidel možné až na další ročník Lodní ligy.

Poslední změna: 6.3.2017