Závody Lodní ligy 2022

Vodní nádrž Hněvkovice 21. - 23.10.2022 ( 1. a 2. kolo )

Registrace týmů a vyhlášení výsledků bude probíhat v relax hotelu Pelikán. Také je zde možné v případě potřeby zakoupit rybářskou povolenku pro tuto lokalitu. V případě naplnění ubytovací kapacity je k dispozici další ubytovací zařízení přes ulici penzion U Anděla.

Ubytování
Každý tým si musí ubytování rezervovat sám - při rezervaci uveďte název týmu a počet osob. Ubytování je možné v relax hotelu Pelikán.

Parkování lodí
Lodě je možné parkovat na společném molu penzionu U Anděla a hotelu Pelikán - místa na molu jsou zpoplatněna, vlastní místo si zajistíte na recepci penzionu.

Lze také využít molo pro veřejnost, při respektování pravidel daných plavební správou.

Oficiální trénink probíhá na závodním úseku 1. a 2. kola v pátek 21.10. od 6:00 do 17:00.

Sjezd pro lodě

421 073 VLTAVA 21 - 22

Závodní úsek je Vodní nádrž Hněvkovice, od hráze až po vyznačený úsek na mapě.

Harmonogram

Pátek 21.10. (trénink):
6:00 - 18:00 - oficiální trénink
19:00 - 20:00 - registrace, rozprava se závodníky

Sobota 22.10. (1. kolo):
7:00 - 7:30 - kontrola lodí
8:00 - hromadný start závodu (před molem Penzionu U Anděla)
16:00 - konec závodu, uzavírá se aplikace pro nahrávání fotek
16:30 – všechny lodě musí být v místě startu
19:00 - vyhlášení výsledků 1. kola, rozprava na další den

Neděle 23.10. (2. kolo- finále):
7:00 - 7:30 - kontrola lodí
8:00 - hromadný start závodu (před molem Penzionu U Anděla)
16:00 - konec závodu, uzavírá se aplikace pro nahrávání fotek
16:30 – všechny lodě musí být v místě startu
18:00 - vyhlášení výsledků 2. kola,

Povinnost každého účastníka závodu je používat záchranné vesty a dodržování pravidel a bezpečnosti při plavbě. Každý závodník se účastní závodů Lodní ligy na vlastní riziko.

Závazná pravidla pro zúčastněné osoby včetně doprovodu:

Osoby účastné závodu musí:

a) po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, není-li v mimořádném opatření stanoveno jinak.

b) Závodník, který chytá ryby ve svém závodním sektoru, nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa). Při opuštění závodního sektoru je povinen si závodník nasadit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), viz bod 2 odst. a). V případě, že do závodního sektoru vstupuje oprávněná osoba, musí mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), viz bod 2 odst. a).

3. Osoby účastné závodu se musí prokázat, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

ii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

4. Pořadatel vede evidenci účastníků závodu, kontroluje a vede evidenci prokázání podmínek dle bodu 3 pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a prokázání podmínek, tuto evidenci předá bezprostředně po ukončení závodu SO Rady ČRS, která je uchovává po dobu 30 dnů ode dne ukončení závodu. Účastníku, který nesplní výše uvedené podmínky podle bodu 3) a až d, neumožní účast.

Slapy 4. - 6.11.2022 ( 3. a 4. kolo )

Registrace týmů a vyhlášení výsledků bude probíhat v Hotelu Atlantida - GPS: 49.760525, 14.420623 (mapa)

Ubytování
Každý tým si musí ubytování zajistit sám. Ubytování je možné přímo v hotelu Atlantida - kapacita hotelu je dostačující pro všechny týmy. Kontakt naleznete na stránce www.hotelatlantida.cz.

Parkování lodí
Lodě je možné parkovat na molu hotelu Atlantida - místa na molu jsou zpoplatněna, vlastní místo si zajistíte na recepci hotelu.

Oficiální trénink probíhá na závodním úseku v pátek 4.11. 6:00-17:00

Sjezdy pro lodě

Závodní úsek pro 3. kolo Slapy 5.11. (sobota):

ÚN Slapy (401 022) - úsek od přehradní hráze až k zátoce Mastník včetně celé zátoky. Konec závodního úseku bude na místě vyznačen bojkami. Úseky vyznačeny na mapě!

 

Závodní úsek pro 4. kolo Slapy 6.11. (neděle):

ÚN Slapy (401 022) - úsek od konce závodního úseku 4. kola (bude na místě vyznačeno bojkami) až k silničnímu mostu ve Vestci. Za most není možné vjíždět. Úseky vyznačeny na mapě!

Harmonogram

Pátek 4.11. (trénink):
6:00 - 17:00 oficiální trénink

19:00 - 20:00 - registrace v hotelu Atlantida

Sobota 5.11. (3. kolo):
6:00 - 6:30 - kontrola lodí, rozdávání kartiček a metrů
7:00 - hromadný start závodu (místo startu je před molem Hotelu Atlantida)
16:00 - konec závodu, uzavírá se aplikace pro nahrávání fotek
17:00 - musí být vrácen metr a odkontrolovány úlovky
18:00 - vyhlášení výsledků 3. kola v hotelu Atlantida, raut pro všechny zúčastněné týmy

Neděle 6.11. (4. kolo):
6:00 - 6:30 - kontrola lodí rozdávání kartiček a metrů
7:00 - hromadný start závodu (místo startu je na začátku závodního úseku u zátoky Mastník)
14:00 - konec závodu, uzavírá se aplikace pro nahrávání fotek
15:00 - musí být odkontrolovány úlovky
16:00 - vyhlášení výsledků 4. kola, vyhlášení celkových výsledků

Povinnost každého účastníka závodu je používat záchranné vesty a dodržování pravidel a bezpečnosti při plavbě. Každý závodník se účastní závodů Lodní ligy na vlastní riziko.

Závazná pravidla pro zúčastněné osoby včetně doprovodu:

 

Osoby účastné závodu musí:

a) po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, není-li v mimořádném opatření stanoveno jinak.

b) Závodník, který chytá ryby ve svém závodním sektoru, nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa). Při opuštění závodního sektoru je povinen si závodník nasadit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), viz bod 2 odst. a). V případě, že do závodního sektoru vstupuje oprávněná osoba, musí mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), viz bod 2 odst. a).

3. Osoby účastné závodu se musí prokázat, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

ii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

4. Pořadatel vede evidenci účastníků závodu, kontroluje a vede evidenci prokázání podmínek dle bodu 3 pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a prokázání podmínek, tuto evidenci předá bezprostředně po ukončení závodu SO Rady ČRS, která je uchovává po dobu 30 dnů ode dne ukončení závodu. Účastníku, který nesplní výše uvedené podmínky podle bodu 3) a až d, neumožní účast.